Header Ads

Header ADS
Showing posts with label 浮動點差. Show all posts
Showing posts with label 浮動點差. Show all posts

貴金屬投資百科9️⃣

12/02/2020 12:02:00 PM

  有得揀,先至係老闆:兩款帳戶種類,適合所有黃金投資者 以前係「1+1=11? 產品點止金同銀」既貼文入面介紹過Z .com Bullion為左迎合唔同類型既投資者,我地提供11款金銀產品俾客戶交易。 ====================== 呢11款金銀產品包含1款固定點...

貴金屬投資百科7️⃣

9/29/2020 10:57:00 AM

  1+1=11? 產品點止金同銀 上回介紹過固定點差既1款黃金產品後,今集介紹浮動點差既10款商品 如果話固定點差適合交易次數較少,持倉時間較長既客戶,咁浮動點差就正正相反,適合高頻交易,甚至係程式交易既客戶。浮動點差產品既原理係由我地整合市場價格深度,從而提供市場最佳價格,而...

貴金屬投資百科6️⃣

9/24/2020 11:34:00 AM

  1+1=11? 產品點止金同銀 唔少客戶都會問我地金銀買賣,咁你地既產品咪得金同銀,選擇得好少? 雖然標的物的確只有金價同銀價,但係因應唔同客戶既需求,我地係唔同方面特別設計多款產品。 Z .comBullion,金銀交易可以衍生出11款產品去迎合唔同客戶既需要,先稱得上係「...

Powered by Blogger.